A HAPD- Hallás Auditív Profil Diagnosztika

Fülészeti és audiológiai vizsgálatok alapján ép hallású („egészséges” hallórendszerű), gyermekek egyéb auditív nehézségeinek mérésére szolgáló módszer.  Elsősorban, akkor kerül sor a mérésünkre, amikor az orvos a gyermek panaszaira pl hallási érzékenységre kezelést, szakembert, módszert nem javasol.

Mi a különbség a hallásmérés és HAPD között?

A hallásmérés egészségügyi intézményben, fülészeti vizsgálatot követően audiológián történik.

Célja:

 • megállapítani, hogy jól hall-e a páciens,
 • kizárni a hallórendszer különböző megbetegedéseit, diszfunkcióit,
 • a betegségek típusának differenciálása, besorolása BNO,
 • gyógyító beavatkozások, kezelések, műtétek után azok hatékonyságának kontrollálása,
 • halláscsökkenés esetén hallókészülék beállítása, a páciens edukálása, rehabilitáció (szurdopedagógus-logopédus segítségével)
gyermek-neuro-fejlesztes-inpp-ait-porta-fst-astop-cogni-plus-homloklebeny-terapia-600x600-8

A HAPD a hallással, mint komplex, dinamikus rendszerrel foglalkozik.

A HAPD 2015 óta foglalkozik a hallással, mint komplex, dinamikus rendszerrel.

Célja:

 • az érzékszervi integrációt akadályozó okok és az eltérés típusának megállapítása és megsegítése
 • ebben segít a fülészeti és audiológiai vélemény értelmezése,
 • komplex előzmény (egészen a magzati élettől),
 • auditív mérések,
 • fej-és testtartás, mozgásfelmérés (primitív és poszturális reflexek- agytörzs, vestibularis rendszer stb),
 • a felmérés eredményeinek értékelése,
 • a felmérés eredményeinek összevetése az előzményekkel, panaszokkal,
 • előzők alapján fejlesztő módszer, program, szakember ajánlása,
 • környezet optimalizálása,
 • szülő edukációja,
 • fejlesztés megtervezése,
 • fejlesztés

Mivel összetett nehézségről van szó, ezért gyakran más szakemberekkel együttműködésben történik a feltérképezés és a fejlesztés is:

 • fül-orr-gégész-audiológus szakorvos,
 • neurológus,
 • neuropszichológus,
 • gyógytornász-manuálterapeuta (pl. fascia, temporomandibularis kezelés)
 • gyermekpszichiáter,
 • klinikai szakpszichológus,
 • logopédus,
 • gyógypedagógus,

A HAPD mérést a szakember saját szakmai kompetenciája szerint végzi pl. logopédus, gyógypedagógus.

gyermek-neuro-fejlesztes-inpp-ait-porta-fst-astop-cogni-plus-homloklebeny-terapia-600x600-6.jpg

Az érzékszervi integráció jelentősége:

A direkt tünetektől (pl nehezen figyel az elhangzottakra) az indirekt tünetekig (pl. viselkedési, alvási probléma) széles tünetegyüttesben mutatkozhat meg és több területen negatívan befolyásolja a család és gyermek életét.

Az auditív integráció minősége egyebek közt a környezeti ingerek minőségétől, mennyiségétől, idejétől, a hallórendszer és idegrendszer egészségétől és szervezettségétől, valamint pszichés tényezőktől egyaránt függ. Az érzékszervi integráció „zavara” nehézsége tehát fülészeti, neurológiai, pszichiátriai, pszichológiai, vázrendszeri, keringési betegségek és bizonyos neurodevelopmentális állapotok esetén gyakran előfordul.

Betegség esetén kizárólag a kezelő orvos, esetgazda kérésére, beleegyezésével kerülhet sor HAPD mérésre. Neurodevelopmentális állapotoknál szintén a terápiát vezető terapeuta tudtával, kérésére történik.

A HAPD NEM DIAGNOSZTIZÁL BETEGSÉGET!

Mikor keresse a HAPD felmérő módszert?

Amikor gyermekénél az alábbiak közül legalább hármat tapasztal:

 • nehezen figyel az elhangzottakra,
 • nehezen emlékszik az elhangzottakra,
 • csak rövid utasításoka, instrukciókat képes követni,
 • beszélgetéskor lassú motoros válasz, vagyis lassú beszéd,
 • a beszéd megértésének nehézsége zajosabb háttérből,
 • a zajosabb környezet terheli, fárasztja,
 • a beszéd prozódiát nem érzékeli,
 • a gyermek maga is monoton hangon beszél,
 • vicc, szarkazmus értési nehézség,
 • nyelvi, olvasási, helyesírási nehézség,
 • előzményben gyakori vagy krónikus középfülgyulladások,
 • megkésett beszédfejlődés,
 • hang lokalizáció, lateralizáció nehézség,
 • dichotikus hallási nehézség – binauralis fúzió probléma,
 • idegen nyelv tanulási nehézség,
 • vers, mondóka, dalok tanulási nehézsége,
 • beszédhang szerialitási, szekvenálási nehézség,
 • mássalhangzókat torzan hallja,
 • telefonon nehezen kommunikál,
 • pszichológiai érintettség,
 • idegrendszeri szervezetlenség,
 • rossz fej és testtartás,
 • hallási érzékenység,
 • tanulási nehézség, főleg hallás után,
 • rapszódikus viselkedés, főleg hangosabb program után,
 • alvási nehézség,
 • hangos és sok beszéd,
 • csend és nyugalom keresése, vagy zajkeltés,
A HAPD módszer logo, a módszertan és annak tematikája (így a honlap teljes tartalma is) védjegy oltalom alatt álló, önálló szellemi tulajdon.

A HAPD 5 éves kortól alkalmazható szubjektív, azaz a gyermek együttműködését igénylő felmérő módszer. (dinamikus-adaptív)

A felmérés tartalma:

 1. Szülőkonzultáció: a gyermekről komplex információkat kap a szakember, melyek ismerete meghatározza milyen mérésre van szükség, és befolyásolják a mérés eredményének értékelését is. A szülő tájékoztatása a felmérés menetéről, lényegéről is ekkor történik.
 2. Mozgásfelmérés, mely képet ad a gyermek idegrendszerének aktuális szervezettségéről.Utóbbi miért fontos?
  Megmutatja, hogy az idegrendszer szervezettsége beleszól-e az auditív működésbe és milyen szinten.
 1. Auditív mérések: eredmények kapcsolhatók a tünetekhez.
 2. Az eredmény értékelése fenti ismeretek, összefüggések alapján történik.
 3. Nem hagyjuk kompenzálni a gyermeket. Tehermentesítünk, harmonizálunk és fejlesztünk. pl érzékszervi integráció mozgásprogrammal, AStOP zeneprogrammal…

A felmérés két alkalomból áll:

 • Szülőkonzultáció gyermek nélkül
  Időtartam 60 perc
 • Auditív és mozgásfelmérés, az eredmények szóbeli értékelése
  Időtartam: 60-90 perc

(írásos vélemény 5-7 napon belül emailben)

A HAPD módszer logo, a módszertan és annak tematikája (így a honlap teljes tartalma is) védjegy oltalom alatt álló, önálló szellemi tulajdon.
gyermek-neuro-fejlesztes-inpp-ait-porta-fst-astop-cogni-plus-homloklebeny-terapia-600x600-2